Ceník

Hlavní kritéria při stanovení cen za mé služby byla: situace na překladatelském trhu a potřeby Klientů. Právě proto jsem stanovil za mé překlady a korektury takové ceny, které plně zohledňují jazykové kontexty, mé zkušenosti s těmito jazyky, potřeby Klientů a situaci na trhu, proto z tohoto hlediska je považuji za přátelské a akceptovatelné. Ujistěte se i Vy!

Překlady, korektury v kombinaci CZ-SK

12 Euro nebo 10 Euro/normostrana

Překlady, korektury v kombinaci CZ-HU

14 Euro nebo 12/normostrana

správa internetových obchodů

Cena dohodou. Ceny překladu a korektury jsou uvedeny výše.

informace o cenách

Ceny se vztahují na 1 normostranu. 1 normostrana odpovídá 1800 znakům včetně mezer. Pokud platba nebude v Eurech, ceny za jednu normostranu se vypočítají podle aktuálních kurzů NBS (Národní banka Slovenska).

příplatky

Překlad nebo korektura do 12 hodin - příplatek 30%, překlad nebo korektura do 24 hodin - příplatek 20%.

Uvedené příplatky se vztahují na max. 5 stran!

V případě naléhavého překladu nebo korektury prosím mé Klienty, aby zůstali v rámci rozumných požadavků, které se dají i splnit. Žádosti, které jsou mimo tyto rámce, nemám v možnosti přijmout. Děkuji za pochopení!

důležité!

Mnou stanovené ceny nejsou předmětem vyjednávání! Důvody jsem již uvedl výše. Ve všem jiném, co bude souviset se zakázkou, najdeme společný hlas. To Vám slibuji!