O mně

S Čím se zabývám?

Dělám překlady a korektury dokumentů, textů, popisů, webových stránek a nabízím pomoc se správou internetových obchodů v slovenském, maďarském a českém jazyce.

proč právě já?

Maďarský a slovenský jazyk ovládám slovem i písmem na úrovni mateřského jazyka, co se týče českého jazyka, s ním mám zkušenosti z různých oblastí, které jsem nasbíral za více než 10 let a sbírám je dodnes.

Během mé práce jsou pro mě nezbytnými faktory spokojenost mých Klientů, přesnost a dodržení stanovených termínů. Jelikož moje pracovní minulost se zakládá na orientaci na Klienta, je pro mě důležité, abych své práce vyhotovil podle očekávání mých Klientů.

jak se dostanete ke svým materiálům?

Dokončené překlady nebo korektury Vám předám buď to na dálku, nebo osobně (v místě podnikání).

jak je to s citlivými informacemi?

Mlčenlivost je pro mě prioritou, právě proto Vám garantuji diskrétní zacházení s citlivými informacemi, získanými během mé práce.

Pokud najdu chybu?

Jak jsem již uvedl výše, jedním z mých hlavních pozitivních atributů je přesnost. Můžete si být jistý/á, že pokud se rozhodnete využívat moje služby, práce bude probíhat podle naší dohody, dle Vašeho očekávání a hlavně se udělá dobře. Snažím se pracovat bez chyb, pokud ovšem po předání práce narazíte na chybu nebo problém, oprava bude prioritní a samozřejmě zdarma!

Několik věcí, které byste o mně měli vědět před tím, Než se rozhodnete využívat moje služby:

  1. Nejsem plátcem DPH a pracují s možností fakturace.

  2. Úředními, právními a soudními překlady se nezabývám!

  3. Při svých pracích používám pomocné překládací programy OmegaT a Memsource.

  4. Pokud chcete využít mé služby (také) pro kontakt se zákazníky, bude mi potěšením, ale tato pracovní náplň se z mého pohledu může uskutečnit výhradně formou elektronické korespondence!

  5. Mám rád otevřenou a přímou řeč. Budu přísně dodržovat každý bod naší dohody během spolupráce. Proto jakékoliv diskuse a dohody o naší spolupráce jsou možné výlučně před skutečným zahájením samotné práce nebo po jejím ukončení a po zaplacení dohodnuté ceny. Jednoduše řečeno to znamená, že jakmile se mezi námi zrodí dohoda o práci, uzavřeme ji a já ji na základě této dohody začnu dělat, změnit nebo doplnit její kterýkoli bod bude možné pouze po jejím ukončení a zaplacení dohodnuté ceny, a to v jedné nové dohodě! Čestnost, dodržení slibů a dohod...Tohle by mohlo být i moje motto. Z mé strany dohoda, ať už písemná nebo ústní, je stejná s pojmem "Ruku na to!" V případě, že ani Vy nemáte rád vedlejší řeči, výmysly a také i pro Vás je jedna dohoda v doslovném znění rovněž důležitá, jak pro mě, opravdu jste na správném místě!

  6. Pro mě je každý Klient stejně důležitý. Bez Klientů by byla tato stránka zcela zbytečná. V tomto uspěchaném světě si často myslíme, že náš čas je nejcennější, od naší potřeby není nic důležitějšího a pro jiné nemohou být záležitosti stejně důležité nebo naléhavé, jako pro nás. Tomu však praxi tak není. Nikdo nerad čeká. Takže ve většině případů je pro každého vždy všechno naléhavé a potřebuje vše "na včera". Já samozřejmě beru na vědomí tento obecný problém a chápu i Vaši situaci. To, abych zasahoval do pořadí důležitosti a abych Vás a Vaši zakázku upřednostnil před mými ostatními důležitými pracemi, má svoji cenu, která je uvedena v části Ceník.