Cenník

Hlavné kritériá pri stanovení cien za moje služby boli situácia na prekladateľskom trhu a potreby Klientov. Práve preto som stanovil také ceny za moje preklady a korektúry, ktoré plne zohľadňujú jazykové kontexty, moje skúsenosti s týmito jazykmi, potreby Klientov a situáciu na trhu, preto z tohto hľadiska ich považujem za priateľské a akceptovateľné. Uistite sa aj Vy!

Preklady, korektúry v kombinácii SK-HU

14 Euro alebo 12 Euro/normostrana

Preklady, korektúry v kombinácii SK-CZ

12 Euro alebo 10 Euro/normostrana

správa internetových obchodov

Cena dohodou. Ceny prekladu a korektúry sú uvedené vyššie.

informácie o cenách

Ceny sa vzťahujú na 1 normostranu. 1 normostrana zodpovedá 1800 znakom, vrátane medzier. Pokiaľ platba nebude v Eurách, cena za 1 normostranu sa vypočíta podľa aktuálneho kurzu NBS (Národná banka Slovenska).

Príplatky

Preklad alebo korektúra do 12 hodín - príplatok 30%, preklad alebo korektúra do 24 hodín - príplatok 20%.

Uvedené príplatky sa vzťahujú na max. 5 strán!

V prípade naliehavého prekladu alebo korektúry prosím mojich Klientov, aby ostali v rámci rozumných požiadaviek, ktoré sa dajú splniť. Žiadosti, ktoré sú mimo týchto rámcov, nemám v možnosti prijať. Ďakujem za pochopenie.

dôležité!

Mnou stanovené ceny nie sú predmetom vyjednávania! Dôvody som už uviedol vyššie. Vo všetkom inom, čo bude súvisieť s danou zákazkou, nájdeme spoločnú reč. Za to Vám ručím.