Cenník

Hlavné kritériá pri stanovení cien za moje služby boli: situácia na prekladateľskom trhu a potreby Klientov. Práve preto som stanovil za moje preklady a korektúry také ceny, ktoré plne zohľadňujú jazykové kontexty, moje skúsenosti s týmito jazykmi, potreby Klientov a situáciu na trhu, preto z tohto hľadiska ich považujem za priateľské a akceptovateľné. Uistite sa aj Vy!

Preklady, korektúry v kombinácii SK-HU

14 Euro alebo 12 Euro/normostrana

Preklady, korektúry v kombinácii SK-CZ

12 Euro alebo 10 Euro/normostrana

správa internetových obchodov

Cena dohodou. Ceny prekladu a korektúry sú uvedené vyššie.

informácie o cenách

Ceny sa vzťahujú na 1 normostranu. 1 normostrana zodpovedá 1800 znakom, vrátane medzier. Pokiaľ platba nebude v Eurách, ceny za jednu normostranu sa vypočítajú podľa aktuálnych kurzov NBS (Národná banka Slovenska).

Príplatky

Preklad alebo korektúra do 12 hodín - príplatok 30%, preklad alebo korektúra do 24 hodín - príplatok 20%.

Uvedené príplatky vzťahujú na max. 5 strán!

V prípade naliehavého prekladu alebo korektúry prosím mojich Klientov, aby ostali v rámci rozumných požiadaviek, ktoré sa dajú aj splniť. Žiadosti, ktoré sú mimo týchto rámcov, nemám v možnosti prijať. Ďakujem za pochopenie!

dôležité!

Mnou stanovené ceny nie sú predmetom vyjednávania! Dôvody som už uviedol vyššie. Vo všetkom inom, čo bude súvisieť so zákazkou, nájdeme spoločný hlas. To Vám sľubujem!