Kontaktné a fakturačné údaje

Kontakty

Telefonné číslo: +421 940 650410

E-mail: translate@rebaulex.sk

Facebook: https://www.facebook.com/aurel.rehak

fakturačné údaje

Fakturant: Aurel Rehák

Adresa: Eötvösova 2512/43, 945 05 Komárno

IČO: 52887308

DIČ: 1046888271

DIČ-EU: SK1046888271

Číslo účtu: SK7765000000003650189769

BIC/SWIFT: POBNSKBA

Mapa: