O mne

S Čím sa zaoberám?

Robím preklady a korektúry dokumentov, textov, popisov, webových stránok a ponúkam pomoc so správou internetových obchodov v slovenskom, maďarskom a českom jazyku.

prečo práve ja?

Maďarský a slovenský jazyk ovládam slovom aj písmom na úrovni materinského jazyka, čo sa týka českého jazyka, mám s ním skúsenosti z rôznych oblastí, ktoré som nazbieral za viac, ako 10 rokov a zbieram ich dodnes.

Počas mojej práce sú pre mňa nevyhnutnými faktormi spokojnosť mojich Klientov, presnosť a dodržanie stanovených termínov. Keďže moja pracovná minulosť sa zakladá na orientácii na Klienta, je pre mňa dôležité, aby som svoje práce vyhotovil podľa očakávaní mojich Klientov.

ako sa dostanete k svojim materiálom?

Dokončené preklady alebo korektúry Vám odovzdám buď na diaľku alebo osobne (v mieste podnikania).

ako je to s CITLIVÝMi informáciami?

Mlčanlivosť je pre mňa prioritou, práve preto Vám garantujem diskrétne zaobchádzanie s citlivými informáciami, nadobudnutými počas mojej práce.

Čo ak nájdem chybu?

Ako som už uviedol vyššie, jedným z mojich hlavných pozitívnych atribútov je presnosť. Môžete si byť istý/á, že ak sa rozhodnete využívať moje služby, práca bude prebiehať podľa našej dohody, podľa Vášho očakávania a hlavne sa spraví dobre. Snažím sa pracovať bez chýb, pokiaľ však po predaní práce narazíte na chybu alebo problém, oprava bude prioritná a samozrejme zadarmo.

Niekoľko vecí, ktoré by ste o mne mali vedieť pred tým, Než sa rozhodnete využívať moje služby:

  1. Nie som platcom DPH a pracujem s možnosťou fakturácie.

  2. Úradnými, právnymi a súdnymi prekladmi sa nezaoberám!

  3. Pri svojich prácach používam pomocné prekladacie programy OmegaT a Memsource.

  4. Pokiaľ chcete využiť moje služby (aj) pre kontakt so zákazníkmi, bude mi potešením, ale táto pracovná náplň z môjho pohľadu sa môže uskutočniť výhradne formou elektronickej korešpondencie!

  5. Mám rád otvorenú a priamu reč. Budem prísne dodržiavať každý bod našej dohody počas našej spolupráce. Preto akékoľvek diskusie a dohody o našej spolupráce sú možné výlučne pred skutočným zahájením samotnej práce alebo po jej ukončení a po zaplatení dohodnutej ceny. Jednoducho povedané to znamená, že akonáhle sa medzi nami zrodí dohoda o vykonaní práce, uzavrieme ju a ja ju na základe tejto dohody začnem robiť, zmeniť alebo doplniť jej ktorýkoľvek bod bude možné len po jej ukončení a zaplatení dohodnutej ceny a to iba v jednej novej dohode! Čestnosť, dodržanie sľubov a dohôd...Toto by mohlo byť aj moje motto. Z mojej strany dohoda, či už písomná alebo ústna, je totožná s pojmom „Ruku na to!” V prípade, ak ani Vy nemáte rád vedľajšie reči, výmysly a aj pre Vás je jedna dohoda v doslovnom znení takisto dôležitá, ako pre mňa, ste naozaj na správnom mieste!

  6. Pre mňa je každý Klient rovnako dôležitý. Bez Klientov by bola táto stránka úplne zbytočná. V tomto unáhlenom svete si často myslíme, že náš čas je najcennejší, od našej potreby nie je nič dôležitejšie a pre iných nemôžu byť záležitosti rovnako dôležité či naliehavé, ako pre nás. To však praxi nie je tak. Nikto nerád čaká. Takže vo väčšine prípadov je pre každého vždy všetko naliehavé a potrebuje všetko „na včera”. Ja samozrejme beriem na vedomie tento všeobecný problém a chápem aj Vašu situáciu. To, aby som zasahoval do poradia dôležitosti a aby som Vás a Vašu zákazku uprednostnil pred mojimi ostatnými dôležitými prácami, má svoju cenu, ktorá je uvedená v časti Cenník.